Nowa droga w Częstochowie i Centrum Logistyczne Hillwood

Nowa droga, która powstanie w rejonie ulic Jaskrowskiej i Warszawskiej, stanie się przydatna nie tylko dla inwestorów, ale i wszystkich zmotoryzowanych. Centrum Logistyczne Hillwood zapewni kolejne miejsca pracy oraz umocni pozycję Częstochowy jako korzystnej lokalizacji dla inwestycji z obszaru logistyki i transportu.

 

 

Nowa droga i centrum
Nowa droga i centrum logistyczne, to projekt, który Hillwood planuje w rejonie ul. Jaskrowskiej i alei Jana Pawła II, w pobliżu obecnej Drogi Krajowej nr 1 oraz Drogi Krajowej nr 91, które łączą północ z południem kraju. Dzięki temu obiekt będzie mieć m.in. bardzo dobrą widoczność oraz szybki dojazd do tras wyjazdowych z miasta.

Spory obiekt
Centrum złożone będzie docelowo z dwóch hal o łącznej powierzchni około 64 tys. mkw. A jak zyska miasto? Częstochowa zapewni przyszłym najemcom dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. W jej kształceniu w ramach swoich kompetencji od lat uczestniczy częstochowski samorząd poprzez programy współpracy szkół i przedsiębiorstw.

Inicjatywy
Należą do nich takie projekty, jak „Zawodowa współpraca” czy „Akademicka Częstochowa”, a także szeroki program „Teraz Lepsza Praca”, nastawiony m.in. na poprawę jakości oferowanego zatrudnienia.Dzięki rozwojowi infrastruktury drogowej Częstochowa staje się ośrodkiem logistycznym łączącym północ z południem i wzbogacającym magazynową mapę Śląska i Polski.

A oprócz tego
Dodatkowym atutem jest dostępność wykwalifikowanych pracowników i teren inwestycyjny leżący w granicach miasta. To on sprawi, że nowa droga i Centrum Logistyczne stanie się istotnym elementem miejskiej logistyki.

Częstochowa odważnie wkracza
Chodzi o współpracę przedsiębiorców i inwestorów z miastem. Więc ze swej strony miasto zbuduje drogę łączącą ul. Jaskrowską z ul. Warszawską, wraz z rondem i sięgaczem. Taka inwestycja jest zgodna z przyjętym przez Radę Miasta. Jest to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic Stare Miasto i Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulicy Warszawskiej, alei Jana Pawła II i alei Wojska Polskiego.

W ramach wsparcia
Hillwood będzie partycypował w kosztach miejskiej inwestycji, gdzie ma powstać nowa droga. Pomoże w zakresie związanym z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej swojego obiektu.

Mimo, że jest obawa
Cały świat wstrzymuje teraz oddech z powodu Koronawirusa. Wszyscy zmagają się z zagrożeniem epidemiologicznym, nie może to jednak paraliżować naszych starań o pomyślną przyszłość nowej inwestycji.

Przeć ku rozwojowi
Kiedy miasto upora się już z pandemią i nie będziemy podporządkowywać jej większości naszych krajowych działań, miasto Częstochowa będzie musiało konsekwentnie kontynuować ścieżkę rozwoju, zaplanowaną wraz z inwestorami.

Służy temu m.in. ta inwestycja, dzięki której powstanie nowa droga łącząca nowe centrum logistyczne. To zapewni miastu kolejne miejsca pracy i umocnienie pozycji Częstochowy na inwestycyjnej i biznesowej mapie kraju.

Już na finiszu
Między Miastem Częstochową a inwestorem podpisana została umowa dotycząca obustronnych zobowiązań inwestycyjnych związanych z budową drogi publicznej i obsługi komunikacyjnej Centrum Logistycznego Hillwood Częstochowa Miasto. W imieniu miasta podpisał ją prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a ze strony inwestora – Hubert Michalak, Prezes Zarządu Hillwood Polska.

 

Photo credits >>

Written By

Dodaj komentarz