Pogorszyła się kondycja branży TSL

Z najnowszego raportu Instytutu Keralla Research „Finanse Inwestycje Trendy (FIT) Branży Transportowej” wynika, że wskaźnik wyprzedzający kondycji branży transportowej FIT opracowany przez Instytutu Keralla Research wynosi 47,01 proc., co oznacza, że jest poniżej granicznego progu.

5905717014 c11432a329 qBlisko 40 proc. firm transportowych informuje o spadku liczby zleceń w pierwszych miesiącach tego roku w relacji do poprzedniego. Do głównych przyczyn należą przede wszystkim: nieustannie rosnącą konkurencję wewnętrzną (63 proc.), która jest efektem m.in. wycofywania się już niektórych firm z przewozów międzynarodowych, regularne obniżanie marż (32 proc.) i odczuwane efekty rosnących kosztów pracowniczych (30 proc.).

Wskaźnik FIT Instytutu Keralla Research oparty m.in. o planowane inwestycje, zadłużenia, zatory, płatności przybiera wartości od 0 do 100, w przypadku, jeżeli osiąga wartość poniżej 50 oznacza, że kondycja branży słabnie i należy spodziewać się też większych ryzyk dla sektorów, które współpracują z branżą transportową.

Jedna trzecia transportowców zauważyła, że wzrost skali upadłości firm przewozowych w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku. Obserwację tę można potwierdzić poprzez analizę statystyk o dynamice przyrostu niewypłacalnych transportowców po I kwartale 2017 roku.  Liczba upadłości zwiększyła się tylko w ciągu trzech miesięcy o 29 proc. r/r jak informuje Euler Hermes. W pierwszym kwartale wstrzymano większość zaplanowanych inwestycji drogowych i samorządowych finansowanych dotacjami unijnymi, co odczuli przede wszystkim transportowcy obsługujący branżę budowlaną i drogownictwo.

Zmiany przepisów dla transportu w krajach unijnych są najważniejszym czynnikiem, który będzie kształtował branżę w najbliższym czasie– taką opinię wyraża 47 proc. badanych przez Instytut Keralla Research transportowców. Respondenci uważają, że wprowadzane w UE płace minimalne, zredukują liczbę polskich przewoźników w transporcie międzynarodowym.

-Z analiz, które prowadzimy na tym rynku od lat, wynika jasno, że sektor transportowy jest naprawdę w przełomowym momencie i prawdopodobnie te podmioty, które zlekceważą konieczność wprowadzenia modyfikacji w swoich strategiach i modelach biznesowych, mogą mieć trudności – mówi Katarzyna Pydych, dyrektor generalny Instytutu Keralla Research. – Aktualnie mamy poważniejszą sytuację niż np. zamknięcie rynku wschodniego, na który regularnie jeździło ok. 3 tys. firm, podczas gdy kursy zagraniczne, inne niż wschód, wykonuje średniorocznie minimum 33 tys. z 74 tys. działających firm transportowych. Zmianie ulega  cała bliska i znana nam geopolityka. Brexit staje się ciałem, uchodźcy i Schengen to temat rozwojowy, ograniczanie możliwości tańszego transportu zagranicznym kontrahentom na wszelkie możliwe sposoby – wszystko to będzie zmieniać polski sektor transportowy. Dodatkowo rząd mówi o wprowadzaniu nowych zasad rozliczania kierowców.

Ponad 23 proc. firm transportowych, zakłada na najbliższe 3-6 miesięcy utratę liczby zleceń na rzecz tańszych przewoźników, co wynika z badania Keralla Research.

– Barierą rozwoju firm transportowych jest też niedobór wykwalifikowanej kadry kierowców. Zbyt mała liczba pracowników nie pozwala przewoźnikom przyjmować nowych, często większych zleceń. Z tego powodu faktyczna liczba realizowanych przewozów okazuje się być znacznie mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – komentuje Katarzyna Pydych, dyrektor generalny Instytutu Keralla Research.  – Dodatkowo silny wpływ na sytuację naszej branży transportowej będzie wywierać również proces akwizycji na rynku i przejmowanie małych firm transportowych przez duże spółki, które starają się mieć dostęp do stabilnych zleceń przewozu o czym informuje ponad 23 proc. firm. Dodajmy, że wiele firm na skutek wprowadzenia norm Euro 6 zainwestowało w tabor, co oznacza duże pozycje w bilansie po stronie zobowiązań. A trzeba pamiętać, że transport w największych firmach „trzyma się” na finansowaniu zewnętrznym. Cała branża leasingowa ma w portfelu duże udziały klientów tego sektora. Tymczasem pierwsze miesiące były dla firm transportowych naprawdę ciężkie, a kolejne pół roku nie zapowiada się bezpiecznie. Jakie są więc perspektywy? Z jednej strony obiecujące. Poprawia się infrastruktura drogowa, ściągani są inwestorzy lokujący u nas zakłady produkcyjne, rośnie  e-commerce. Firmy TSL informują też, że będą inwestować w nowe pojazdy.  To wszystko oznacza popyt na przewóz. Z drugiej jednak strony „odjeżdżają nam” rynki europejskie. Z pewnością, będziemy więc obserwatorami istotnych zmian czy to w strukturze tego rynku czy to w sposobie jego zorganizowania.

 photocredit>>

Written By

Dodaj komentarz