Webinarowe ciekawostki: System głosowy – rewolucja czy ewolucja? Jak odmienić oblicze procesu kompletacji?

Czym jest system głosowy? Jakie parametry procesu kompletacji można polepszyć po wprowadzeniu technologii głosowej? Czym można zastąpić konwencjonalny terminal z wyświetlaczem i klawiaturą? Czy z systemu głosowego mogą korzystać pracownicy obcojęzyczni lub tacy którzy posługują się dialektem charakterystycznym dla danych obszarów w Polsce? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym webinarze.

Czym jest system głosowy?

System głosowy to rozwiązanie wspierające różne procesy magazynowe. Najczęściej jednak znajduje zastosowanie w kompletacji towarów. Rozwiązanie to działa w oparciu o wymianę danych między systemem nadrzędnym (np. WMS) a operatorem za pomocą najbardziej naturalnego sposobu komunikacji, jakim jest mowa (i jednocześnie słuch, oczywiście). Użytkownik systemu jest wyposażony w terminal z zainstalowaną aplikacją głosową oraz w zestaw słuchawek z mikrofonem. Zlecenia kompletacji są przesyłane z systemu nadrzędnego do terminala, gdzie aplikacja „tłumaczy” je na komendy głosowe przekazywane operatorowi (w które miejsce ma się udać, jak towar i w jakiej ilości ma pobrać). Operator także głosowo potwierdza wykonanie wszystkich czynności, które są zamieniane na tekst oraz z powrotem przesyłane i rejestrowane w systemie głównym.

Jakie parametry procesu kompletacji można polepszyć po wprowadzeniu technologii głosowej?

Są to trzy główne parametry. Pierwszy – produktywność procesu. Operator swoich rąk i wzroku używa wyłącznie do pobierania towarów, a nie także do obsługi terminala (podczas pracy z systemem głosowym jest wyposażony w zestaw bezprzewodowych słuchawek z mikrofonem i terminal przypięty do paska). Stąd łatwiej mu o bardziej ciągły charakter pracy i większą efektywność. Wzrost produktywności procesu może wynieść od 10 do 40%.

Kolejny parametr ulegający poprawie to dokładność procesu. Wynika ona z podobnych powodów, jak te wymienione wyżej. Dzięki skierowaniu części czynności na zmysł mowy i słuchu, a tym samym odciążenia rąk i wzroku pracownik może się bardziej skupić na prawidłowym pobieraniu towarów i ich kompletacji. Redukcja błędów może osiągnąć nawet 50%.

Trzecim wyróżnikiem i korzyścią jest niezwykle krótki czas szkolenia z obsługi systemu głosowego, czyli wdrożenia nowego pracownika. Czas ten może być zmniejszony o połowę.

Czym można zastąpić konwencjonalny terminal z wyświetlaczem i klawiaturą?

W trakcie pracy z systemem głosowym, faktycznie, można użyć standardowych terminali (komputerów mobilnych), natomiast my rekomendujemy stosowanie terminali Talkman. Są to także urządzenia przenośne, lecz stworzone stricte do obsługi procesów z systemem głosowym – niezwykle wydajne, o niewielkich rozmiarach, wygodne w użyciu, w tym do zamocowania np. na pasku operatora.

Czy z systemu głosowego mogą korzystać pracownicy obcojęzyczni lub tacy którzy posługują się dialektem charakterystycznym dla danych obszarów w Polsce ?

Tak, taka sytuacja bardzo często ma miejsce w Europie Wschodniej, gdzie w większości magazynów występuje załoga wielojęzyczna.

Obecnie w ramach systemu głosowego mamy do wyboru 30 (40) różnych języków. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że system nie obsługuje potrzebnego dla nas języka, to istnieje możliwość, aby go dodać za pomocą specjalnych technik.

Z kolei osoby posługujące się dialektem lub posiadające wadę wymowy zostaną zrozumiane przez system dzięki narzędziu „speaker dependent”, które ułatwia rozpoznawanie mowy. W tym przypadku przed uruchomieniem systemu operator musi go nauczyć, jak wypowiadać komendy. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się wysoki stopień rozpoznawalności mowy wynoszący około 99,99%.

Co zrobić, gdy pracownik nie jest pewny, gdzie znajduje się towar?

W razie potrzeby pracownik może ponownie pytać system o potrzebne informacje, stosując odpowiednie komendy (słowa). Co więcej, w dowolnym momencie może zawiesić lub przerwać realizację zlecenia.

Jak w praktyce wygląda audyt przeprowadzany przez SKK?

Audyt zawiera kilka składowych. Będąc w lokalizacji klienta – tam, gdzie odbywa się proces kompletacji towarów, w pierwszej kolejności zapoznajemy się ze sposobem prowadzenia działalności, z aktualnymi bolączkami. Definiujemy również cele strategiczne klienta. Następnie stricte w magazynie obserwujemy przebieg procesu, który wymaga usprawnienia oraz zbieramy dane określające proces. W ostatnim etapie dane te wykorzystujemy do przygotowania analizy kosztowej, która pozwoli ocenić sens wchodzenia w inwestycję.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz całe nagranie.

Written By

Dodaj komentarz