Branża transportowa – co ją czeka?

Branża transportowa może się w najbliższym czasie spodziewać sporych deficytów kierowców. W Europie jest to obecnie największe wyzwanie dla menedżerów flot. Według oszacowań, rynek potrzebuje około 100 000 dodatkowych pracowników. To aż tyle, aby zaspokoić aktualne potrzeby firm transportowych.

 

Branża transportowa
Branża transportowa odnotowała coraz większe zapotrzebowanie na pracę dla kierowców. Próbując przeciwdziałać temu trendowi, spedytorzy aktywnie poszukują nowych pracowników za pośrednictwem różnych kanałów rekrutacyjnych.

Weryfikacja informacji
Powyższe informacje są jednym z wielu wniosków przedstawionych w raporcie: „Driving Forces -Challenges an oportunities in the European Road Transport”. Dokument został przygotowany przez firmę konsultingową Frost & Sullivan na zlecenie Edenred i UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA).

Okiem specjalistów
Na ich potrzeby przeprowadzono szereg wywiadów z menedżerami flot w całej Europie. Specjaliści zostali zapytani między innymi o ich obecne wyzwania. Co zostało przez nich najczęściej wymienione? Zatrudnianie i długoterminowe utrzy-manie wykwalifikowanych kierowców stanowi istotna kwestię dla menedżerów flot.

Ale…
Branża transportowa musi się zmierzyć z problemem nie tylko o optymalnego wykorzystania floty, ale także o zwiększenie jej wydajności. Wysoko wykwalifikowany kierowca może wygenerować oszczędności w zużyciu paliwa na poziomie od 10 do 20 procent.

Pakiet profitów
Aby osiągnąć ten cel, branża transportowa musi przygotować konkurencyjne pakiety wynagrodzeń. Powinny one obejmować świadczenia społeczne, a także atrakcyjne programy motywacyjne dla kierowców.

Liczy się zarządzanie
Kolejne wyzwanie, z którym zmaga się branża, to zarządzanie codziennymi kosztami. Poziom obciążenia różni się w zależności od wielkości floty i czasu podróży. Wpływa też na to poziom płac i podatków, którymi może zostać obciążona branża transportowa.

Rachunek sumienia
W przypadku większości firm, na pierwszym miejscu w zestawieniu kosztów całkowitych  znajduje się wynagrodzenie kierowcy. Kolejne pozycje zajmują: koszty paliwa, zarządzania parkiem pojazdów i ich utrzymania, a także opłaty drogowe.

Jak to ułatwić?
Aby zredukować poziom wydatków, spedytorzy mogą korzystać z różnych rozwiązań, m. in. kart paliwowych. Umożliwiają one obniżenie ceny zakupu paliwa i upraszczają fakturowanie.

Na zwiększenie rentowności firmy transportowej wpływają również dodatkowe udogodnienia: serwis zwrotu podatku lub interoperacyjne rozwiązania do rejestracji opłat drogowych. 

Innym skutecznym sposobem na obniżenie kosztów są innowacje telematyczne, stosowane w 37 % europejskich ciężarówek. Optymalne wykorzystanie ładunku i unikanie pustych przejazdów, które ze względu na asymetryczny przepływ towarów w przypadku europejskich spedytorów wynoszą około 25 %,  to także duży potencjał oszczędności. Świat cyfryzacji stoi i czeka aż branża transportowa skorzysta.

Finansowanie i utrzymanie floty
Zarządzanie flotą oraz zakup i utrzymanie parku pojazdów wymagają znacznych inwestycji. W celu zmniejszenia długoterminowych obciążeń finansowych menedżerowie flot poszukują opcji optymalizacji kosztów. Tutaj wyróżnić można leasing. Ta forma finansowania stanowi obecnie 70% wszystkich nowych rejestracji w Europie.

Pełna wersja raportu jest dostępna pod adresem: http://www.whitepaper2020.uta.pl

 

Photo credits >>

Written By

Dodaj komentarz