Optymalizacja procesu paletyzacji z wykorzystaniem Cobota

Paletyzacja, czyli układanie spakowanych towarów na palety w ustalony sposób, to zadanie mocno obciążające pracownika. Trwa ono wiele godzin, obejmuje powtarzalne czynności i powoduje zmęczenie wskutek przenoszenia nierzadko ciężkich artykułów, niekorzystnie wpływając na płynność i wydajność procesu. Z pomocą przychodzi tutaj – coraz szerzej stosowana i jakże zasadna – zrobotyzowana forma paletyzacji. W niniejszym materiale wskażemy, dlaczego w procesie tym szczególną rolę odgrywają roboty współpracujące (Coboty).

Istotnym czynnikiem i zaletą robotów współpracujących jest ich łatwe i szybkie programowanie. Już po krótkim szkoleniu nawet osoba bez specjalistycznej wiedzy poradzi sobie z tym zadaniem. Wersja rozszerzona szkolenia pozwala na wykorzystanie bardziej zaawansowanych funkcji Cobota np. integracji z linią produkcyjną. Według zadanego schematu Cobot pobiera opakowania z konkretnego miejsca i układa na palecie, używając przekładek między poszczególnymi warstwami. Dzięki łatwej konfiguracji można również wielokrotnie zmieniać schemat paletyzacji.

Za pomocą wbudowanych czujników nacisku lub innych funkcji bezpieczeństwa Coboty mogą pracować obok ludzi. W przypadku niespodziewanego zetknięcia się z człowiekiem Cobot zatrzyma się i wycofa. Z tego powodu nie ma potrzeby zmiany układu produkcyjnego, tj. budowy dodatkowych ogrodzeń i zabezpieczeń, co jest konieczne w przypadku tradycyjnych robotów przemysłowych. Ponadto dzięki zwartej budowie sam Cobot nie zajmuje dużo miejsca. Atrybuty te zapewniają oszczędność przestrzeni oraz kosztów.

Kolejną cechą wyróżniającą roboty współpracujące w stosunku do standardowych robotów jest ich elastyczność w obszarze instalacji. Cobot może funkcjonować w różnych miejscach (na innych końcówkach linii), co sprzyja zręcznemu reagowaniu na bieżące wymagania produkcyjne.

Ponadto paletyzacji mogą podlegać różnego rodzaju elementy np. kartony, zgrzewki – w oparciu o zainstalowany na końcu ramienia Cobota dowolny rodzaj narzędzia (chwytaka). Natomiast ciężar pojedynczego, układanego na palecie towaru może sięgać maksimum 14 kg (dla większości robotów współpracujących). Ograniczenie to wynika z wymogów bezpieczeństwa – podobnie jak skorelowana z masą udźwigu prędkość poruszania się Cobota.

Wykorzystanie robotów współpracujących w procesie paletyzacji zapewnia pełną, pożądaną wydajność i dużą precyzję przez całą dobę. Pozwala odciążyć pracowników od monotonnej, ciężkiej i czasem niechętnie wykonywanej pracy, a tym samym do skierowania przynajmniej części z nich do ciekawszych czy bardziej kreatywnych zadań. Jest również idealnym rozwiązaniem w sytuacji braku kadry pracowniczej, w tym tej związanej ze stanami epidemicznymi (z którymi w XXI wieku także się spotykamy).

Paletyzacja to proces najczęściej poddawany robotyzacji. Udział tradycyjnych robotów przemysłowych w paletyzacji odznacza się większą powszechnością niż rola Cobotów. Jednak wdrożenie tych pierwszych jest bardziej złożonym i wymagającym zadaniem i może stanowić barierę dla części zakładów. Z kolei Coboty stanowią dobry i korzystny wariant do zautomatyzowania paletyzacji (jak i innych procesów) w firmach dowolnej wielkości. A ze względu na swoje elastyczne i skalowalne uwarunkowania najskuteczniej mogą się sprawdzić w małych i średnich przedsiębiorstwach. Roboty współpracujące rozwiązują problem w obrębie wyzwań przestrzennych i ergonomicznych oraz stanowią świetne dopasowanie do potrzeb produkcji w zakresie wydajności, charakteru i miejsca pracy oraz zatrudnienia.

 

Korzyści z zastosowania robota współpracującego:

  • Łatwość konfiguracji
  • Wysokie bezpieczeństwo pracy dla człowieka
  • Elastyczność zastosowania
  • Optymalizacja zatrudnienia
  • Zdolność do pracy w trudnych warunkach
  • Możliwość pracy niezależnej lub wspólnie z człowiekiem
  • Możliwość skierowania personelu do ambitniejszych zadań
  • Wzrost wydajności i dokładności procesu
  • Szybki zwrot inwestycji

 

 

 

 

Tags from the story
,
Written By

Dodaj komentarz