Roboty w e-commerce

Roboty

Roboty e-commerce mogą ratować populację w kryzysowych chwilach kwarantanny. 57 robotów poruszających się po 12 500 m kw. powierzchni magazynowej. 650 regałów, 6 stacji ładujących roboty oraz 7 stacji operacyjnych.

 

Roboty w e-commerce
Roboty w e-commerce, czyli poznajcie zautomatyzowany magazyn firmy M.W. sp. z o.o. –specjalizującej się w szczególności w świadczeniu kompleksowych usług dla firm o profilu działalności e-commerce.Spółka M.W. sp. z o.o., powstała w 2018 roku, a swoje innowacyjne rozwiązania stosuje niemalże od samego początku działalności.

Robotyzacja w tej dziedzinie
Branża e-commerce przez ostatnie lata notuje bardzo duże wzrosty – Sprzedaż internetowa jest coraz bardziej powszechna i popularna. W Polsce ilość internautów wynosi już 79% liczby ludności. Coraz więcej osób korzysta z aplikacji mobilnych, na bieżąco przeglądając oferty handlowe.

W odpowiedzi na potrzeby
Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na usługi oraz roboty w e-commerce, spółka postanowiła intensyfikować swoją działalność w aspekcie e-commerce B2C, B2B i FBA.

Spółka obsługuje głównie klientów z Azji oraz producentów elektroniki użytkowej.

Skupienie
Firma inwestuje w nowoczesne rozwiązania. Informatyzacja, automatyzacja, roboty w  e-commerce, robotyka magazynów – skąd pomysł na takie innowacje? To element starannie przemyślanego planu strategicznego firmy M.W. oraz inwestorów.

Świeże spojrzenie
Współczesne uwarunkowania funkcjonowania logistyki wymuszają konieczność nowego spojrzenia na wiele działań i operacji logistycznych. Stałym elementem działalności logistycznej stało się badanie oraz prognozowanie zmian.

Roboty w e-commerce
Decyzja o zainwestowaniu w innowacyjny system robotów, zaangażowanych w obsługę 75% dóbr składowanych przez Spółkę, została podjęta również ze względu na współczesny wymóg elastyczności w środowisku operatorów logistycznych, konieczność skracania czasu dostaw, czyli spadku wydajności pracy oraz starzenia się populacji.

Firma poszukiwała rozwiązania dedykowanego dla klientów z sektora B2B oraz B2C. Na dzień dzisiejszy Spółka, we współpracy z WSL, prowadzi badania efektywności wdrożonego rozwiązania.

Jak to wyglądało?
Proces zbierania danych, tworzenia kalkulacji, symulacji, mapowania oraz projektowania magazynu trwał 6 miesięcy. Głównym założeniem, które miało zostać spełnione przez system była wydajność wysyłki na poziomie minimum 15 000 paczek dziennie. Należało również pamiętać o możliwości rozbudowy systemu, alokacji dóbr do innego magazynu, a także o kwestiach związanych z serwisem i obsługą posprzedażową.

Łączne dane
Wdrożenie systemu zajęło 3 miesiące. Pierwsze 30 dni przeznaczono na testy niezawodności, sprawności i efektywności wybranego rozwiązania. Przyjrzyjmy się zatem efektom.

  • roboty w e-commerce znajdują halę powierzchni 12 500 m kw., 
  • zautomatyzowany system pokrywa 8 000 m kw,
  • Spółka posiada 57 autonomicznych jednostek robotów. Wszystkie operacje zarządzane są przez system, który inteligentnie kieruje ruchem robotów w najbardziej optymalny sposób, 
  • 15 000 paczek wysyłanych dziennie.

Poprawa efektów
Wdrożone rozwiązania zdecydowanie wpłynęły na produktywność operacji. Tradycyjny sposób komplementacji pozwala na osiągnięcie wyniku ok. 70 – 120 produktów na godzinę przez jednego pracownika. Wybrany system pozwala na zebranie minimum 500 produktów w tym samym czasie.

Jak udało się uzyskać optymalizację?
Ten czterokrotny wzrost produktywności kompletowania zamówień został osiągnięty poprzez zlikwidowanie czasochłonnego czynnika, czyli przemieszczania się pracowników po magazynie w celu odnalezienia odpowiednich produktów. Robotyka pozwoliła również na poprawę wyników wydajności prac wewnątrz magazynowych.

 

Photo credits >>

Written By

Dodaj komentarz